įjungti

įjungti
įjùngti tr. 1. laidais duoti (elektros srovę): Įjungdavo elektros srovę . 2. įtraukti: Darbininkų deputatų taryba turi siekti įjungti į savo sudėtį deputatus nuo visų darbininkų, tarnautojų, tarnų, bernų ir t. t. . Į darbą buvo įjungti visi jūrininkai . | refl.: Jie visi tuoj įsijungė darban . Pranas įsijungė į tą naująjį darbą P.Cvir. Įsijungė kalbon laukų brigadininkas Simaitis sp. Visa eilė (= daugelis) mūsų rašytojų įsijungė į aktyvų kūrybinį darbą (sov.) sp. 3. K įkinkyti į jungą. | refl. tr.: Aš įsijungiau palšus jautelius (d.) Nm. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įjungti — įjùngti vksm. Jaũ témsta, įjùnk šviẽsą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perjungti — tr. iš vienur įjungti kitur: Perjungė elektros srovę rš. | refl.: Reikia stebėtis tuo lengvumu, su kuriuo jis persijungdavo (pereidavo) iš vienos nuotaikos į visai kitą A.Vencl. jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasukti — prasùkti, pràsuka, o (pràsukė) NdŽ 1. intr. J, Trs einant, važiuojant pro ką pasisukti į šalį, išsilenkti: Prasuk pro šalį; kiteip neišvažiuosi Ėr. Jei traktorius galėjo antvažiuoti, gal prasùkti nebuvo vietos Eig. Paėmė tas vaikas iš to tėvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkinkyti — tr. 1. kinkymais (pakinktais) įjungti ką į vežimą ar ką kitą traukiamą: Atėjo laikas įkinkyti kumeliuką į plėškę, pririšt prie vežimo P.Cvir. Juoda kumelaitė su įkinkytu vežimu nešėsi per laukus, drabstydama daiktus P.Cvir. Įkinkiaũ aš į tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kauklys — kauklỹs dkt. Įjùngti aliárminį kaũklį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • radiola — radiolà dkt. Įjùngti, išjùngti radiòlą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • starteris — stárteris plg. Įjùngti, išjùngti stárterį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žoliapjovė — žoliãpjovė dkt. Įjùngti, išjùngti žoliãpjovę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atjungti — atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo rš. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo Mš. neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukti — atsùkti, àtsuka, o (àtsukė Š) tr. K; L 1. LL211, Rtr sukant atpalaiduoti, atidaryti: Atsùk atgal skląstelį nu durų J. Duris atsùkti NdŽ. Atsùkti sraigtą DŽ1. Atsukau ir tą raktą LKT44(Lž). Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”